Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

ΕΤΗ 2004-2009

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004-2009

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Με βάση τον 2ο Άξονα Δράσης των Εθνικών Προτεραιοτήτων Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων 2004 – 2008 » Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας με θύματα τις γυναίκες» η ΓΓΙ πραγματοποίησε δράσεις που αφορούσαν:

  • Στη διεξαγωγή μελετών με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας.
  • Στη συστηματική καταγραφή των στοιχείων των περιστατικών των κακοποιημένων γυναικών που απευθύνονται στα δύο Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙ (Αθήνας και Πειραιά), με στόχο τη μελέτη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και την εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών συμπερασμάτων.
  • Στην Έκδοση Ετήσιων Εκθέσεων για τη δημοσίευση των πιο πάνω στοιχείων.
  • Στην εντατική προσπάθεια για ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών των κρατικών και κοινωνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κακοποιημένης γυναίκας που παραμένει ένας στόχος που συνεχίζει να είναι σημαντικός για την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Στην προώθηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
  • Στην επέκταση των δομών υποδοχής φιλοξενίας των γυναικών θυμάτων βίας.

Στο πλαίσιο ολοκληρωμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και της παροχής προστασίας και αρωγής των θυμάτων διακίνησης, η ΓΓΙ κατά την περίοδο αυτή λειτουργεί τα Συμβουλευτικά Κέντρα στην Αθήνα και τον Πειραιά, εποπτεύει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) που λειτουργεί στην Αθήνα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου. Παραρτήματα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας λειτουργούν επίσης στις εξής πόλεις:

Θεσσαλονίκη (Συγγρού 30, τηλ: 231 0 51 79 59)
Πάτρα (Κανακάρη 101Β, τηλ: 261 0 62 00 59)
Βόλος (Αναλήψεως 170, τηλ: 2421 0 78 218-9)
Ηράκλειο Κρήτης (Οδός 1866, Αρ. 105, τηλ: 281 0 34 13 87)

Στα παραπάνω Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας παρέχεται δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, από ειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς και κοινωνιολόγους. Επιπλέον στο ΚΕΘΙ παρέχεται πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων από το 1993 λειτουργεί επίσης ξενώνα ο οποίος εξασφαλίζει στις γυναίκες θύματα βίας και τα ανήλικα παιδιά τους προσωρινή φιλοξενία.

Οι γυναίκες που ζουν κάτω από συνθήκες βίας συνήθως σιωπούν, κλείνονται στον εαυτό τους, χάνουν τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθησή τους, η αυτοεκτίμησή τους μειώνεται, νοιώθουν παγιδευμένες και συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα μελαγχολίας και κατάθλιψης. Συνήθως θεωρούν τον εαυτό τους υπαίτιο για ότι τους συμβαίνει.