ΕΡΕΥΝΕΣ

2014:
 1. Ετήσια Έκθεση του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη συσχετιζόμενη με τις ένοπλες συγκρούσεις σεξουαλική βία

 2. «Βία κατά των γυναικών -Πανευρωπαϊκή έρευνα» (Έκδοση στην Ελληνική)

2013:
 1. «Οι επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών της ενδοοικογενειακής/σεξουαλικής βίας : Έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»

 2. «Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Βία κατά των Γυναικών- Υποστήριξη των Θυμάτων. Βασικά Πορίσματα» (Έκδοση στην Αγγλική)

 3. «Τα δικαιώματα της ΕΕ για τα θύματα της Εμπορίας Ανθρώπων» Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Έκδοση στην Αγγλική)

2006:
 1. «Γυναίκες και Ανθρωποκτονία: Έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού»

 2. Προσεγγίζοντας την Συντροφική Βία Κατευθύνσεις για τους Επαγγελματίες Υγείας στις Μαιευτικές Κλινικές.

 3. «Δουλεύοντας με αλλοδαπές γυναίκες – θύματα βίας και σωματεμπορίας: πιλοτική έρευνα για την εφαρμογή της φόρμας καταγραφής κλινικών και πολιτισμικών στοιχείων».

2005:
 1. «Γυναίκες και Ανθρωποκτονία: Έρευνα στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού»

2004:
 1. «Η Σεξουαλική Παρενόχληση κατά των Γυναικών στους Χώρους Εργασίας»

 2. Εθνικό Παρατηρητήριο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Πρώτη εθνική έκθεση της Ελλάδας. (Νοέμβριος 2004)

2003:
 1. «Ενδο-Οικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Πρώτη Πανελλαδική Επιδημιολογική Έρευνα»

2002:
 1. Νομοθετικές Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Εμπορία Ανθρώπων, τη Γενετήσια Ελευθερία, την Πορνογραφία Ανηλίκων, την Οικονομική Εκμετάλλευση της Γενετήσιας Ζωής και την Αρωγή στα Θύματα των Σχετικών Πράξεων»

 2. «Μελέτη – Προτάσεις στο Τελικό Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

 3. «Ενημερωτική Μελέτη για τη Διεθνική Σωματεμπορία – Trafficking»

2001:
 1. Θύμα ή Επιζώσα; Η Ρητορική Κατασκευή Ταυτοτήτων στη Συμβουλευτική για την Κακοποίηση Γυναικών: Μια Ανάλυση Μελέτης

 2. Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία: πρόταση ποινικοποίησης της συμπεριφοράς στην Ελλάδα

 3. Σωματεμπορία γυναικών, Πορνεία, σεξουαλική Εκμετάλλευση