Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

PURPOSE AND OBJECTIVES

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.ΙΦ.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων δραστηριοποιείται εντονα σε πολλούς τομείς και με διάφορες δράσεις  για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και  της βίας κατά των γυναικών.