Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

ΔΡΑΣΕΙΣ Γ.Γ.Ι.Φ.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.ΙΦ.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων δραστηριοποιείται εντονα σε πολλούς τομείς και με διάφορες δράσεις  για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και  της βίας κατά των γυναικών.