Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εισαγωγικό σημείωμα της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δεν αντιμετωπίζει την ισότητα των φύλων σαν «γυναικείο ζήτημα», αλλά ως μια οικουμενική αρχή, έτσι όπως αυτή διατυπώνεται και προτάσσεται στους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» του ΟΗΕ, καθώς και στις διακηρύξεις και τα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών, ως αποτέλεσμα των κατακτήσεων που έφεραν οι αγώνες, οι διεκδικήσεις και οι ιδέες των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος στην Ευρώπη και τον κόσμο όλο.

Oι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και, τελικά, οι πολυποίκιλες διακρίσεις που συνδέονται με τα φύλα  συνιστούν σημαντικό δημοκρατικό έλλειμμα.

Οι εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, οι πάσης φύσεως προκαταλήψεις, οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και, τελικά, οι πολυποίκιλες διακρίσεις που συνδέονται με τα φύλα και διέπουν όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας της ζωής, συνιστούν σημαντικό δημοκρατικό έλλειμμα, που η υπέρβασή του για κανένα λόγο δε μπορεί να περιθωριοποιείται ή να απαξιώνεται, αφού αποτελεί μέρος των επιδιωκόμενων ριζικών κοινωνικών αλλαγών.

Στην υπέρβαση αυτή είναι καθοριστική η συμβολή της εμπειρίας των φεμινιστικών κινημάτων και των διεκδικήσεών τους, αλλά και των σημαντικών επεξεργασιών της φεμινιστικής σκέψης και της επιστήμης.

Αναγνωρίζουμε την ιστορική προσφορά του φεμινισμού, αλλά και την επικαιρότητά του, καθώς σήμερα, παρά τον ευρύτατο διεθνή διάλογο για τα δικαιώματα των γυναικών και τα σημαντικά βήματα για τη γυναικεία χειραφέτηση, τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική οπισθοδρόμηση, λόγω της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας και των αξιών της.

Oι γυναίκες και στον 21ο αιώνα εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των οικονομικά ανενεργών ατόμων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής, οι γυναίκες και στον 21ο αιώνα εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των οικονομικά ανενεργών ατόμων, να είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη βία και να αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομικές δυσχέρειες.

Σήμερα, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανδρών και των γυναικών επιδεινώνονται, εξαιτίας και των συνεπειών της σοβαρής οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, η πολύπλευρη επίθεση της κρίσης στα κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών, πολλαπλασίασε τα εμπόδια ισότιμης ένταξής τους στην αγορά εργασίας, οδηγώντας έτσι ένα τεράστιο αριθμό νέων γυναικών στην ανεργία.

Επέβαλε τη μαζική επιστροφή τους στο σπίτι, έριξε στις πλάτες τους το έλλειμμα του κοινωνικού κράτους με την απλήρωτη παροχή υπηρεσιών φροντίδας, που τις αποστερεί επιπλέον από προσωπικό χρόνο και δυνατότητα ενασχόλησης με τα κοινά και την πολιτική. Ανέδειξε τις πολλαπλές μορφές βίας, που υφίστανται και στις οποίες αδυνατούν να αντιδράσουν, συμπίεσε ασφυκτικά τις επιλογές ζωής τους και έθεσε σημαντικά εμπόδια στην πορεία χειραφέτησής τους.

H αρχή της ισότητας των φύλων δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, με την οποία επιχειρείται σήμερα η διέξοδος από την κρίση.

Όμως, σε περιόδους κρίσης, θεωρώ ότι η αρχή της ισότητας των φύλων δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, με την οποία επιχειρείται σήμερα η διέξοδος από την κρίση. Είναι βαθιά πεποίθηση μου ότι η δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες.

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις έμφυλες διακρίσεις και τα στερεότυπα στα πεδία της εργασίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της προσφυγικής κρίσης, της βίας, της εκπαίδευσης, των κέντρων λήψης αποφάσεων, της οικογένειας, όπως και σε κάθε άλλη πτυχή της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής.

Στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2016 – 2020», η επιδίωξη μας για την έμφυλη ισότητα περιλαμβάνει ταυτόχρονα την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη και θεραπεία των έμφυλων ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών πολιτικών και προτεραιοτήτων για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, προσπαθούμε, ώστε κάθε γυναικεία κατάκτηση να είναι ένα μικρό σκαλί προς την ισότητα και τη δημοκρατία.

Παίρνουμε δύναμη από το παρελθόν, συνεχίζουμε στο παρόν και ονειρευόμαστε το μέλλον για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις που πληγώνουν και υπονομεύουν τη δημοκρατία μας.