Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

Γ.Γ.Ι.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Eίναι επίσης ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΙΦ έχει σχεδιάσει και συνεχίζει να εφαρμόζει από το 2010 το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών»,το οποίο είναι το πρώτο συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου(ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, εμπορία, σεξουαλική παρενόχληση).

Η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην οικογένεια, την εργασία και την κοινωνία αποτελεί άλλωστε έναν εκ των στρατηγικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 (ΕΣΔΙΦ),που εκπόνησε η ΓΓΙΦ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες που προέκυψαν και διαμορφώνουν το πεδίο της ισότητας των φύλων την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε ολόκληρη τη χώρα ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Το Δίκτυο περιλαμβάνει:

την 24ωρη γραμμή βοήθειας SOS 15900

Η γραμμή βοήθειας είναι πανελλαδική, λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση, με αστική χρέωση, και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Υποστηρίζεται επίσης από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sos15900@isotita.gr

41 Συμβουλευτικά Κέντρα

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα παρέχουν υπηρεσίες:

ενημέρωσης και πληροφόρησηςσε θέματα ισότητας τωνφύλων, αντιμετώπισης της βίας και πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών,

κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής στήριξης(µε την οπτική τουφύλου),

παραπομπής ή συνοδείας-όποτε αυτό απαιτείται- των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιώνκ.λπ.,

νομικής βοήθειας, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους.

Παράλληλα υλοποιούν δράσειςγια την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

21 Ξενώνες Φιλοξενίας

Οι ξενώνες παρέχουν ασφαλή στέγαση σε γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους. Επίσης παρέχουν πρόσθετη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή και νομική συμβουλευτική μέσω των συμβουλευτικών κέντρων, διευκολύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την εγγραφή παιδιών στα σχολεία.

Όλες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Στόχος όλων των υπηρεσιών είναι να ενδυναμώσουν τις γυναίκες θύματα βίας και να τις βοηθήσουν να ανακτήσουν την αυτοεκτίμησή τους, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για την επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή τους ζωή και να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.

Στη νέα προγραμματική περίοδο(2016-2020), στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται και εργασιακή συμβουλευτική ενώ στις δομές μπορούν να απευθύνονται και γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων (πρόσφυγες, μονογονείς, Ρομά κλπ.).

Από τις 29.3.2018 ισχύει στη χώρα μας ο νόμος 4531/2018που επικυρώνει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης(Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας). Η Σύμβαση δίνει έμφαση στην πρόληψη της βίας λόγω φύλου μέσω ειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και προβλέπει μεταξύ άλλων εξειδικευμένα μέτρα:

-για την προστασία των γυναικών-θυμάτων βίας προκειμένου να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίησή τους,

– για την προστασία των παιδιών-μαρτύρων κακοποίησης,

– για την διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων βίας λόγω φύλου σε νομική αποζημίωση

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει συστήσει Ομάδα Διοίκησης Έργουμε σκοπό την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ