Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ SPOT

Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βία κατά των γυναικών και στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου µε τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020, δημιουργήσαμε αυτό το τηλεοπτικό σποτ.

(ΣΠΟΤ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη βία κατά των γυναικών και στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου µε τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» του Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020, δημιουργήσαμε αυτό το τηλεοπτικό σποτ.

To νέο τηλεοπτικό σποτ της ΓΓΙΦ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

(ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)  To νέο τηλεοπτικό σποτ της ΓΓΙΦ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με ακουστική περιγραφή.