Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Γ.Γ.Ι.Φ. έχει εκδόσει δύο οδηγούς για την ενημέρωσή σας. Παρακάτω μπορείτε να τους δείτεε σε pdf.

null

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ

null

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ