Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  • Ελληνικά
  • English
Font Size: + / -

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

15900 

Δείτε όλο τον κανονισμό λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής 15900

Συμβουλευτικά κέντρα

Δείτε όλο τον κανονισμό λειτουργίας των συμβουλευτικών κέντρων

Ξενώνες φιλοξενίας

Δείτε όλο τον κανονισμό λειτουργίας των ξενώνων φιλοξενίας

Υποστηρικτικές Δομές

Δείτε όλο τον

Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των

γυναικών που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των δομών

του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων